0
0
03:49・28 tháng 6 2022
monsterpth

Đức trở thành thiên đường thuế cho nhà đầu tư tiền điện tử với thuế suất 0%

Đức đã trở thành một quốc gia thân thiện với tiền điện tử và khuyến khích công dân nắm giữ loại tài sản này. Cơ quan Thuế Trung ương Liên bang Đức coi tiền điện tử là tiền riêng tư cho mục đích thuế. Điều này có nghĩa là tiền điện tử không được coi là tiền tệ hợp pháp, một dạng ngoại tệ hay một dạng tài sản.Khái niệm rất đơn giản: nếu bạn muốn thu lợi từ tiền điện tử, bạn phải giữ chúng trong 365 ngày. Nếu sau đó bạn chuyển đổi chúng trở lại thành tiền fiat, tất cả các khoản lợi nhuận bạn kiếm được đều được miễn thuế.Bất kỳ ai bán tiền điện tử của họ trước khi kết thúc thời hạn nắm giữ (chính thức được gọi là thời kỳ đầu cơ) phải trả thuế thặng dư vốn trên toàn bộ lợi nhuận nếu nó vượt quá 600 euro.Kịch bản này đã làm dấy lên một ý tưởng trong số giới đầu tư. Trong suốt năm, họ chỉ sử dụng tiền điện tử để staking hoặc cho vay. Kết quả là, các loại tiền điện tử có thể tạo thêm tiền một cách thụ động trong khoảng thời gian được chỉ định.Quy định mới đã tạo ra làn sóng tranh luận về việc

Tiền Mã Hóa Điện Tử
0
0
03:48・28 tháng 6 2022
monsterpth
Bài viết hot nhất