Bài viết mới nhất

NFT là gì? Giải thích về Non-Fungible Tokens

NFT là tài sản kỹ thuật số đại diện cho quyền sở hữu của các mặt hàng thực như nghệ thuật, âm nhạc, đồ sưu tầm và thậm chí là bất động sản. Chúng là những món đồ sưu tầm hiện đại có thể được mua và bán trực tuyến như bất kỳ tài sản nào, chủ yếu sử dụng tiền điện tử, nhưng không có hình thức hữu hình của riêng chúng. NFT tồn tại trên một blockchain, cơ sở dữ liệu làm nền tảng cho tiền điện tử.

NFT khác với tiền điện tử như thế nào?

Tiền điện tửlà tài sản có thể thay thế được, có thể được mua bán hoặc trao đổi cho một thứ khác. Các đơn vị hoặc mã thông báo của tiền điện tử có giá trị ngang nhau. Khả năng thay thế của tiền điện tử cho phép sự tín nhiệm cao hơn khi thực hiện các g...

09:09・07 tháng 12 2021
Kiến Thức Giao Dịch Tiền Điện Tử

Bài viết hot nhất