Thu Thuy
Thu Thuy
10:54・14 tháng 4 2021
22
3,736

ACe xem nhé Đây là sàn tendainex Sau khi nạp tk 1 tuần đánh thử rất ngon nhưng khi tới tuần thứ 2 thì cho khách đi lệch và vướng lệch giữ lệch đâu thừ 6 qua tuần thứ 2 thì tất cả các lệch đều bị âm nặng lên ACe đầu tư đã cắt âm và rút tiền ra khỏi sàn thì liền bị kích ra khỏi nhóm Ngược 1 cái là Gu đang lên thì Thằng tó Nhân nó cho sell làm cho ACe đầu tư vướng thêm lệch nữa .... đó là 1 hành vi rất mất đạo Đức và Khách hàng đầu tư thì thấy hình ảnh bên ngoài sáng sủa nhưng cái tâm bên trong thì thúi hơn cả rác rưởi Lên mjh đăng bài này lên đây ACE nào đã đầu tư rồi hoặc đang tìm hiểu đầu tư sàn Tendainex thì tránh xa hẳn để khỏi bị chúng lùa gà và mất tiền oan uổng Bản thân mjh cũng bị cháy tài khoản và. Các khách hàng khác cũng vậy 168470679_469394157714884_3612905167911495053_n.jpg167979311_469394511048182_1987998448726182590_n.jpg169009409_469394347714865_6199566680870135484_n.jpg169465090_469394341048199_2659596372184327198_n.jpg167474640_469394174381549_5917605984500805508_n.jpg169121885_469394477714852_4825752096741194602_n.jpg167531732_469394394381527_3636584985963212427_n.jpg

Nguyễn Thị Nhung
Nguyễn Thị Nhung
01:57・09 tháng 6 2021
rồi 10 năm nữa ngta lên cung trăng rồi các bác còn ngồi dưới đất kiếm tiền
Nguyễn thị Tâm
Nguyễn thị Tâm
01:57・09 tháng 6 2021
Chịu khó học theo thời đại đi
Tô Minh Thái
Tô Minh Thái
06:45・18 tháng 6 2021
sàn này nay chắc nó biến tướng rồi
Thái Bảo
Thái Bảo
05:36・24 tháng 6 2021
coi chứ lại bị lên báo sàn rởm
Danhgiasan.vn
Danhgiasan.vn
10:59・19 tháng 7 2021
né gấp kẻo ra đi

Bài viết liên quan