FxPro.com : USD / JPY trong ngày 19/10/2021 có thể rơi 23-43

Nguyễn Chí Toàn
06:17・19 tháng 10 2021
0
100

FxPro.com : USD / JPY trong ngày 19/10/2021 có thể rơi 23-43
Xoay vòng: 114,35
Sở thích của chúng tôi:
Các vị thế bán dưới 114,35 với mục tiêu là 114,00 & 113,80 trong phần mở rộng.
Kịch bản thay thế:
Trên 114,35 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 114,50 & 114,65 là mục tiêu.
Bình luận:
Miễn là kháng cự tại 114.35 không bị vượt qua, nguy cơ phá vỡ dưới 114.00 vẫn còn cao.

 

75_20211019063932_850x576.gif