Vy Oanh Phạm
Vy Oanh Phạm
11:06・24 tháng 11 2021
6
103

Giờ sàn mới mà lừa đảo nhiều quá mọi người ạ, làm sao để nhận biết được mà né ạ

 


 

Trương Cao Sang
Trương Cao Sang
04:53・25 tháng 11 2021
Cứ dụ nạp nhiều trả lãi cao là lừa đảo
Trần Hưng Đạo
Trần Hưng Đạo
04:54・25 tháng 11 2021
@Trương Cao Sang cái này thì chuẩn kkk
Trần Minh Quân
Trần Minh Quân
04:53・25 tháng 11 2021
1-2% lãi/ng là scam
Trần Hưng Đạo
Trần Hưng Đạo
04:54・25 tháng 11 2021
@Trần Minh Quân lỡ như wefinex hồi đầu vẫn lãi mà bạn
Trần Hưng Đạo
Trần Hưng Đạo
04:54・25 tháng 11 2021
sàn mới dễ lừa lắm chơi mấy sàn lâu lâu í như asx , exness, think ,sc,...
Trần Hưng Đạo
Trần Hưng Đạo
10:55・01 tháng 12 2021
@Hải Long đúng rồi, nhìn chung cũng oke hơn so với các sàn khác nha bác
Hải Long
Hải Long
04:55・25 tháng 11 2021
@Trần Hưng Đạo asx vs exness oke nè
Hải Long
Hải Long
04:54・25 tháng 11 2021
Có IB dụ cân lệnh bao lời là toang nha
Hùng Phương Bá
Hùng Phương Bá
07:39・25 tháng 11 2021
Trước khi bỏ tiền vào một sàn, thì bạn hãy search thông tin về sàn đó trước