Đánh giá của bạn về việc sử dụng mây ichimoku vào giao dịch?

Tradafx.net
Tradafx.net
10:56・30 tháng 8 2021
0
68

Khi tôi bắt đầu hành trình Forex của mình giống như hầu hết các nhà giao dịch mới, tôi đã thử nhiều chỉ báo khác nhau để hỗ trợ việc tìm kiếm “dữ liệu” để làm cơ sở cho các mục nhập của tôi vào thị trường và sau đó là các lần thoát. Theo thời gian và kinh nghiệm trôi qua, tôi nhận thấy mình sử dụng ngày càng ít chỉ báo hơn và thường sử dụng Đường trung bình động đơn giản (SMA) chỉ để có quan điểm xác nhận về “trạng thái” hiện tại. Tôi cũng có xu hướng tìm kiếm quan điểm dài hạn và điều này chỉ áp dụng với biểu đồ Hàng ngày / Hàng tuần / Hàng tháng để có cái nhìn thoáng qua về vị trí của đồng tiền / tài sản.

------

Tôi thích sử dụng Ichi 1 phút khi tôi đang giao dịch. Nếu giá đang tăng dọc theo đường Kijun-sen, sự phá vỡ có thể là một dấu hiệu tốt về thời điểm chốt lời. Kijun break là một cảnh báo nhưng tenken break lại là thời điểm để thoát lệnh ra. Tôi thường để lại lệnh cắt lỗ bên dưới hai đường.

Trên biểu đồ 5 phút, tôi thích những đám mây ichimoku cloud bởi chúng cho tôi thấy tâm lý / xu hướng chung. Chỉ cần không phụ thuộc quá nhiều vào chúng và xem chúng có hợp lý với phong cách giao dịch cụ thể của mình hay không. nghe nói có kiểu mây ichimoku trịnh phát có bác nào biết dạng đó không

------

Nếu bạn thấy việc sử dụng Đám mây Ichimoku mang lại cho bạn các tín hiệu giao dịch nhất quán thì hãy tiếp tục.

Bài viết liên quan