FxPro.com : USD / CHF trong ngày 19/10/2021 có thể rơi 45-60 PIPS

Nguyễn Chí Toàn
06:18・19 tháng 10 2021
0
117

FxPro.com : USD / CHF trong ngày 19/10/2021 có thể rơi 45-60 PIPS
Xoay vòng: 0,9245
Sở thích của chúng tôi:
Các vị thế bán dưới 0,9245 với mục tiêu là 0,9195 & 0,9180 trong phần mở rộng.
Kịch bản thay thế:
Trên 0,9245 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với mục tiêu là 0,9260 & 0,9275.
Bình luận:
RSI cho thấy đà giảm.
 

77_20211019064045_850x576.gif