FxPro.com : Tỷ giá EUR/USD trong ngày 13/10/2021 có thể tăng 20-35 PIPS

Nguyễn Chí Toàn
06:53・13 tháng 10 2021
0
99

FxPro.com : Tỷ giá EUR/USD trong ngày 13/10/2021 có thể tăng 20-35 PIPS
Xoay vòng: 1.1535
Sở thích của chúng tôi:
Các vị thế mua trên 1,1535 với mục tiêu ở mức 1,1570 & 1,1585 trong phần mở rộng.
Kịch bản thay thế:
Dưới 1.1535 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.1520 & 1.1510 là mục tiêu.
Bình luận:
RSI cho thấy đà tăng.
 

74_20211013071629_850x576.gif