FxPro.com : USD / CAD trong ngày 19/10/2021 có thể rơi 33-53pips

Nguyễn Chí Toàn
06:18・19 tháng 10 2021
0
107

FxPro.com : USD / CAD trong ngày 19/10/2021 có thể rơi 33-53pips
Xoay vòng: 1.2385
Sở thích của chúng tôi:
Các vị thế bán dưới 1.2385 với mục tiêu là 1.2330 & 1.2310 trong phần mở rộng.
Kịch bản thay thế:
Trên 1.2385, hãy tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 1.2410 & 1.2430 là mục tiêu.
Bình luận:
RSI ủng hộ việc giảm giá hơn nữa.
 

86_20211019064111_850x576.gif