Sau bao ngày vất vả thì e đã kết thúc lệnh cuối cùng và x2 tk 🥲🥲🥲

Tiểu My
Tiểu My
02:19・14 tháng 10 2021
0
17
May be an image of standing and text that says "21:16 Giao dich 11.67 USD 2.00 So du: Tai san: Ky quy con du: 8.29 Muc ky quy (%): Ky quy: 19.96 16.45 568.73 3.51 Lenh co trang thai XAUUSD, buy 0.01 754.78 766.55 11.77"

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất