Cuộc Thi Trader's Got Talent Mùa 2: Thông Báo Bỏ Yêu Cầu Đăng Ký Tài Khoản Dự Thi Dưới IB Xác Định!

Ana Pham
08:07・20 tháng 1 2022
0
304

Hiện tại do có ý kiến của nhiều IB gửi đến Tickmill Việt Nam về việc tham gia cuộc thi Trader's got talent mùa 2 phải đăng ký dưới một IB xác định, gây ra nhiều bất tiện cho mọi người. Do đó công ty đã quyết định Bỏ Yêu Cầu tài khoản dự thi phải đăng ký dưới IB63391304, mà người tham gia có thể chọn đăng ký dưới bất kỳ IB nào mà mình thích (hoặc không IB). Tất cả các tài khoản đã đăng ký dưới IB63391304 vừa qua sẽ vẫn nhận được hoàn com theo quy định.


Bài viết liên quan
Xem tất cả
Bài viết mới nhất