FxPro.com: Phân tích sóng EURNZD - ngày 25 tháng 11 năm 2021

Nguyễn Chí Toàn
16:36・25 tháng 11 2021
0
69

FxPro.com: Phân tích sóng EURNZD - ngày 25 tháng 11 năm 2021
• EURNZD phá vỡ vùng kháng cự

• Có khả năng tăng lên mức kháng cự 1.9500

Cặp tiền EURNZD gần đây đã phá vỡ vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự quan trọng 1,6345 (đỉnh của sóng điều chỉnh trước đó (iv)) và mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% của xung lực đi xuống từ đầu tháng 10.

Việc phá vỡ vùng kháng cự này đã thúc đẩy sự điều chỉnh ABC ngắn hạn 2 đang hoạt động.

Cặp tiền EURNZD có thể được dự kiến sẽ tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 1.6500 (mức thấp hàng tháng trước đây từ tháng 9).
 

eurnzd-primary-analysis-nov-25-1605-pm-1-day-1024x501.png