Bảo Khương
Bảo Khương
07:33・09 tháng 11 2021
0
65

Sau khi phá trend giảm Daily, AUDNZD điều chỉnh khá lâu. Hiện tại, AUDNZD đang ở vùng support khá tốt để Buy. 

tradingview