FxPro.com : EUR / USD trong ngày 19/10/2021 có thể tăng 7-27pips

Nguyễn Chí Toàn
06:16・19 tháng 10 2021
0
73

FxPro.com : EUR / USD trong ngày 19/10/2021 có thể tăng 7-27pips
Xoay vòng: 1.1620
Sở thích của chúng tôi:
Các vị thế mua trên 1,1620 với mục tiêu ở mức 1,1660 & 1,1680 trong phần mở rộng.
Kịch bản thay thế:
Dưới 1.1620, hãy tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.1605 & 1.1590 là mục tiêu.
Bình luận:
RSI cho thấy đà tăng.

 

74_20211019063837_850x576.gif