Nhật Minh
Nhật Minh
07:30・11 tháng 11 2021
0
65

Entry 1.34130 

SL 1.33998 

TP 1.34800 

5R Profit

----

chúc ae thành công

tradingview