FxPro.com : GBP / USD trong ngày 17/11/2021 có thể tăng 21-56pips

seo
12:42・17 tháng 11 2021
0
85

FxPro.com : GBP / USD trong ngày 17/11/2021 có thể tăng 21-56pips
Pivot: 1.3415
Sở thích của chúng tôi:
Các vị thế mua trên 1,3415 với mục tiêu ở mức 1,3490 & 1,3525 trong phần mở rộng.
Kịch bản thay thế:
Dưới 1,3415 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1,3395 & 1,3380 là mục tiêu.
Bình luận:
RSI cho thấy đà tăng.
 

76_20211117131827_850x576.gif