FxPro.com : Fox Corp ST có thể tăng 12,10%

Nguyễn Chí Toàn
19:03・07 tháng 11 2021
0
77

Điểm xoay của chúng tôi là 39,9.
 

Sở thích của chúng tôi:

miễn là 39,9 là hỗ trợ tìm 45,5.
 

Kịch bản thay thế:

sự bứt phá xuống mức 39,9 sẽ gọi cho 38,3 và 37,4.
 

Bình luận:

chỉ báo RSI nằm trên vùng trung lập tại 50. MACD nằm dưới đường tín hiệu và tích cực. Cổ phiếu có thể thoái lui trong ngắn hạn. Hơn nữa, cổ phiếu nằm dưới mức trung bình động 20 ngày (41,749) nhưng trên mức trung bình động 50 ngày (39,7218).