FxPro.com : USD/CAD trong ngày 13/10/2021 có thể giảm 37-57 PIPS

Nguyễn Chí Toàn
06:55・13 tháng 10 2021
0
155

FxPro.com : USD/CAD trong ngày 13/10/2021 có thể giảm 37-57 PIPS
Xoay vòng: 1.2480
Sở thích của chúng tôi:
Các vị thế bán dưới 1.2480 với mục tiêu là 1.2435 & 1.2415 trong phần mở rộng.
Kịch bản thay thế:
Trên 1.2480, hãy tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 1.2500 & 1.2530 là mục tiêu.
Bình luận:
RSI đang trộn lẫn với xu hướng giảm.
 

86_20211013072341_850x576.gif