FxPro.com : GBP/USD trong ngày 13/10/2021 có thể tăng 30-50 PIPS

Nguyễn Chí Toàn
06:54・13 tháng 10 2021
0
81

FxPro.com : GBP/USD trong ngày 13/10/2021 có thể tăng 30-50 PIPS
Xoay vòng: 1.3590
Sở thích của chúng tôi:
Các vị thế mua trên 1,3590 với mục tiêu ở mức 1,3630 & 1,3650 khi mở rộng.
Kịch bản thay thế:
Dưới 1.3590 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.3570 & 1.3550 là mục tiêu.
Bình luận:
RSI đang lẫn lộn với xu hướng tăng.
 

76_20211013071914_850x576.gif