Thục Tâm
Thục Tâm
03:42・01 tháng 10 2021
0
283

Sau khi chạm Supply ở trên, GCAD rớt mạnh về demand bên dưới. 
Canh mua tại demand H4 với mục tiêu 10R như hình

[TradingView]