FxPro.com : Kraft Heinz ST có thể tăng 7,56% trên dải Bollinger

Nguyễn Chí Toàn
18:56・07 tháng 11 2021
0
63

36,7 là điểm mấu chốt của chúng tôi.
 

Sở thích của chúng tôi:

xu hướng tăng sẽ chiếm ưu thế miễn là 36,7 là hỗ trợ.
 

Kịch bản thay thế:

sự đột phá giảm xuống của 36,7 sẽ gọi cho 35,6 và 35.
 

Bình luận:

RSI trên 50. MACD nằm trên đường tín hiệu của nó và dương. Cấu hình là tích cực. Hơn nữa, cổ phiếu nằm trên mức trung bình động 20 và 50 ngày (tương ứng ở mức 36,783 và 36,5951). Cuối cùng, Kraft Heinz đang giao dịch trên dải Bollinger phía trên của nó (đứng ở mức 37,69).