FxPro.com : USD/JPY Trong ngày 13/10/2021 có thể giảm 43-63 PIPS

Nguyễn Chí Toàn
06:53・13 tháng 10 2021
0
87

FxPro.com : USD/JPY Trong ngày 13/10/2021 có thể giảm 43-63 PIPS
Tổng số: 113,75
Sở thích của chúng tôi:
Các vị thế bán dưới 113,75 với mục tiêu ở mức 113,20 & 113,00 trong phần mở rộng.
Kịch bản thay thế:
Trên 113,75 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 114,00 & 114,20 là mục tiêu.
Bình luận:
RSI đang trộn lẫn với xu hướng giảm.
 

75_20211013071745_850x576.gif