FxPro.com : GBP / USD trong ngày Có thể tăng 21-41pips

Nguyễn Chí Toàn
06:17・19 tháng 10 2021
0
73

FxPro.com : GBP / USD trong ngày 19/10/2021 có thể tăng 21-41pips
Xoay vòng: 1.3730
Sở thích của chúng tôi:
Các vị thế mua trên 1,3730 với mục tiêu ở mức 1,3790 & 1,3810 trong phần mở rộng.
Kịch bản thay thế:
Dưới 1.3730, hãy tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.3710 & 1.3690 là mục tiêu.
Bình luận:
Chỉ báo RSI đang tăng và kêu gọi tăng giá hơn nữa.

 

76_20211019064006_850x576.gif