FxPro.com : USD/CHF trong ngày 08/11/2021 có thể rơi 22-37 pips

Nguyễn Chí Toàn
06:39・08 tháng 11 2021
0
105

FxPro.com : USD/CHF trong ngày 08/11/2021 có thể rơi 22-37 pips
Xoay vòng: 0,9150
Sở thích của chúng tôi:
Các vị thế bán dưới 0,9150 với mục tiêu là 0,9110 & 0,9095 trong phần mở rộng.
Kịch bản thay thế:
Trên 0,9150 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với mục tiêu là 0,9170 & 0,9190.
Bình luận:
RSI đang trộn lẫn với xu hướng giảm.
 

77_20211108070306_850x576.gif