Nâng hạng thị trường chứng khoán: Cần thay đổi về “chất”

Theo chuyên gia, thị trường chứng khoán Việt Nam cần có sự thay đổi về chất, không hình thức, không hành vi thao túng, không bán chui,... thì việc nâng hạng mới có thể thực hiện được.Tại Hội nghị phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương triển khai các biện pháp cần thiết, để nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, nhằm thu hút vốn đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư nước ngoài.5 yếu tố xếp hạng quan trọngCó thể thấy, ở thị trường chứng khoán có ba cấp độ bao gồm thị trường cận biên, thị trường mới nổi và thị trường phát triển. Các cấp độ này phản ánh sự phát triển chuẩn hóa của một thị trường chứng khoán để từ đó, các nhà đầu tư trên toàn cầu, đặc biệt là các quỹ đầu tư lớn có cơ sở phân bổ vốn đầu tư của mình ở các thị trường với các cấp độ khác nhau.Đến nay,

Chứng Khoán Việt Nam
0
9
13:07・22 tháng 5 2022
trunghieuc1234